تور آنتالیا از تهران

 

تهران  –>   آنتالیا

 

 
تاریخ شروع تور: ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
 
تاریخ پایان تور: ۰۴ شهریور ۱۳۹۶
 
نوع سفر: هوایی – کیش ایر
 
مدت اقامت: ۶ شب

مقصد

نام مدت اقامت توضیحات
آنتالیا ۶ شب

جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی اسم هتل کلیک کنید.

تاریخ پرواز رفت ۲۷ و ۲۸ تیرماه می باشد.

ساعت پرواز رفت ۰۰:۳۰ و ساعت پرواز برگشت ۳:۰۰ می باشد.

هتل ها

نام هتل خدمات

قیمت ۲ تخته

(هرنفر)

قیمت ۱ تخته

(هرنفر)

قیمت کودک

با تخت (هر نفر)

قیمت کودک

بدون تخت (هرنفر)

توضیحات رزرو
LARA DINC 
    
All  ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان  ۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان  ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان  ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان  LARA رزرو تور
BELPOINT 
    
All  ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان  ۲,۴۴۰,۰۰۰ تومان  ۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان  ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان  بلدیبی کمر رزرو تور
HIMEROS HOTEL 
    
All  ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان  ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان  ۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان  ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان  KEMER  رزرو تور
SARP 
    
All  ۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان  ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان  ۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان  ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان  BELEK رزرو تور
GRAND MIRAMOR 
     
All  ۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان  ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان  ۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان  ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان  KEMER رزرو تور
ADONIS 
     
All  ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان  ۲,۸۴۰,۰۰۰ تومان  ۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان  ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان  LARA رزرو تور
Trans Atlantik 
     
U.All  ۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان  ۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان  ۱,۸۴۰,۰۰۰ تومان  ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان  KEMER  رزرو تور
RAMADA RESORT SIDE 
     
U.All  ۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان  ۳,۱۴۰,۰۰۰ تومان  ۱,۸۴۰,۰۰۰ تومان  ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان  SIDE رزرو تور
ROSE RESIDENCE 
     
All  ۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان  ۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان  ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان  ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان  KEMER رزرو تور
AMARA PRESTIGE ELITE 
     
U.All  ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان  ۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان  ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان  ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان  R.O.H رزرو تور
QUEENS PARK 
     
U.All  ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان  ۳,۷۴۰,۰۰۰ تومان  ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان  ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان  کلاب سوئیت ۴ نفره:۲/۷۹۰/۰۰۰ رزرو تور
ASKA LARA RIVER SUITE 
     
U.All  ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان  ۴,۲۴۰,۰۰۰ تومان  ۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان  ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان    رزرو تور
ORANGE COUNTY ALANYA 
     
U.All  ۳,۰۴۰,۰۰۰ تومان  ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان  ۲,۱۴۰,۰۰۰ تومان  ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان  ALANYA رزرو تور
AYDIN BAY FAMOUS 
     
U.All  ۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان  ۴,۰۴۰,۰۰۰ تومان  ۲,۱۴۰,۰۰۰ تومان  ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان  BELEK رزرو تور
CLUB SERA 
     
U.All  ۳,۱۴۰,۰۰۰ تومان  ۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان  ۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان  ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان  elegance room رزرو تور
KERVANSARAY KUNDU 
     
U.All  ۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان  ۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان  ۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان  ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان  KUNDU رزرو تور
GRANADA Alanya 
     
U.All  ۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان  ۴,۲۴۰,۰۰۰ تومان  ۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان  ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان  سوئیت ۴ نفره:۳/۰۴۰/۰۰۰تومان رزرو تور
BELEK BEACH 
     
U.All  ۳,۳۴۰,۰۰۰ تومان  ۴,۴۴۰,۰۰۰ تومان  ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان  ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان    رزرو تور
KERVANSARAY LARA 
     
U.All  ۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان  ۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان  ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان  ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان  LARA رزرو تور
GRANADA LUXURY 
     
U.All  ۳,۷۴۰,۰۰۰ تومان  ۵,۰۴۰,۰۰۰ تومان  ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان  ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان  BELEK  رزرو تور
CRYSTAL WATER WORLD 
     
U.All  ۳,۷۴۰,۰۰۰ تومان  ۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان  ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان  ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان    رزرو تور
CORNELIA DELUXE 
     
U.All  ۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان  ۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان  ۲,۸۴۰,۰۰۰ تومان  ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان  BELEK رزرو تور
ADALYA ELITE LARA 
     
U.All  ۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان  ۵,۰۴۰,۰۰۰ تومان  ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان  ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان    رزرو تور
SHERWOOD DREAMS 
     
U.All  ۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان  ۵,۲۴۰,۰۰۰ تومان  ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان  ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان    رزرو تور
ORANGE COUNTY KEMER 
     
U.All  ۳,۹۴۰,۰۰۰ تومان  ۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان  ۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان  ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان    رزرو تور
ASKA LARA 
     
U.All  ۳,۹۴۰,۰۰۰ تومان  ۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان  ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان  ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان    رزرو تور
BAIA 
     
U.All  ۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان  ۵,۵۴۰,۰۰۰ تومان  ۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان  ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان  LARA رزرو تور
SHERWOOD BREEZES LARA 
     
U.All  ۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان  ۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان  ۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان  ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان    رزرو تور
MIRACLE 
     
U.All  ۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان  ۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان  ۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان  ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان  LARA رزرو تور
WOW KREMLIN 
     
U.All  ۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان  ۵,۹۴۰,۰۰۰ تومان  ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان  ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان  LARA رزرو تور
DELPHIN DIVA 
     
U.All  ۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان  ۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان  ۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان  ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان  LARA رزرو تور
TITANIC DELUXE 
     
U.All  ۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان  ۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان  ۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان  ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان  BELEK رزرو تور
RIXOS SUNGATE 
     
U.All  ۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان  ۷,۰۴۰,۰۰۰ تومان  ۳,۱۴۰,۰۰۰ تومان  ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان  KEMER رزرو تور
DELPHIN PALACE 
     
U.All  ۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان  ۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان  ۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان  ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان  LARA رزرو تور
ROYAL HOLIDAY PALACE 
     
U.All  ۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان  ۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان  ۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان  ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان  LARA رزرو تور
GLORIA GOLF 
     
U.All  ۵,۶۴۰,۰۰۰ تومان  ۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان  ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان  ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان  BELEK رزرو تور
Delphin BE Grand Resort / Rixos lares 
     
U.All  ۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان  ۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان  ۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان  ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان  LARA رزرو تور
DELPHIN IMPERIAL 
     
U.All  ۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان  ۹,۱۴۰,۰۰۰ تومان  ۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان  ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان  LARA رزرو تور

اطلاعات تور

از تهران
نوع سفر هوایی – کیش ایر
تاریخ تاریخ شروع تور: ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ – تاریخ پایان تور: ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
مدارک لازم پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار
خدمات آژانس پرواز رفت و برگشت هواپیمایی قشم ایر . ۶ شب اقامت در هتل با وعده غذایی طبق پکیچ . راهنمای فارسی زبان . بیمه مسافرتی . ویزا . ترانسفر فرودگاهی
توضیحات
  • نرخ کودک زیر دو سال مبلغ ۱۴۹٫۰۰۰ تومان می باشد.
  • مسئولیت و خسارت ناشی از ممنوعیت خروج مسافر بر عهده ایشان می باشد.
  • ورودی اماکن دیدنی به عهده مسافر می باشد.
  • پروازها چارتر و هتل ها گارانتی و غیر قابل استرداد می باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *