تور استانبول از تهران

 

تهران   –>   استانبول

 

 
تاریخ شروع تور: ۱۳۹۶/۰۵/۲۱
 
تاریخ پایان تور: ۱۳۹۶/۰۵/۲۷
 
نوع سفر: هوایی – قشم ایر
 
مدت اقامت: ۶ شب

مقصد

نام مدت اقامت توضیحات
استانبول ۶ شب

جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی اسم هتل کلیک کنید.

تاریخ پرواز رفت ۲۱ مردادماه می باشد.

ساعت پرواز رفت ۱۹:۰۰ و ساعت پرواز برگشت ۲۲:۰۰ می باشد.

هتل ها

نام هتل خدمات هتل

قیمت ۲ تخته

(هرنفر)

قیمت ۱ تخته

(هرنفر)

قیمت کودک

با تخت (هر نفر)

قیمت کودک

بدون تخت (هرنفر)

توضیحات رزرو
OZBEK 
   
BB  ۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان  ۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان  ۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان  STD رزرو تور
KAYAMADRID 
   
BB  ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان  ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان  STD  رزرو تور
KAYA FINDIKZADE 
   
BB  ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان  ۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان  ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان  STD  رزرو تور
PRENS 
   
BB  ۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان  ۱,۵۲۵,۰۰۰ تومان  ۱,۲۱۵,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان  STD  رزرو تور
LA GARDEN 
    
BB  ۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان  ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان  ۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان   STD رزرو تور
TOPKAPI 
   
BB  ۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان  ۱,۵۴۵,۰۰۰ تومان  ۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان  STD  رزرو تور
SABENA 
   
BB  ۱,۲۱۵,۰۰۰ تومان  ۱,۵۵۵,۰۰۰ تومان  ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان   STD رزرو تور
GRAND EMIN 
    
BB  ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان  ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان  ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان  STD  رزرو تور
GRANDUNAL 
    
BB  ۱,۲۹۵,۰۰۰ تومان  ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان  ۱,۲۹۵,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان   STD رزرو تور
SULTAN 
   
BB  ۱,۳۱۵,۰۰۰ تومان  ۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان  ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان  STD  رزرو تور
GRAND HILARIUM 
    
BB  ۱,۳۷۵,۰۰۰ تومان  ۱,۸۳۵,۰۰۰ تومان  ۱,۲۵۵,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان  STD  رزرو تور
LE MIRAGE 
    
BB  ۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان  ۱,۹۱۰,۰۰۰ تومان  ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان  STD  رزرو تور
PERA ROSE 
    
BB  ۱,۴۳۵,۰۰۰ تومان  ۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان  ۱,۳۱۵,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان  STD  رزرو تور
TULIP CITY 
    
BB  ۱,۴۳۵,۰۰۰ تومان  ۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان  ۱,۳۱۵,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان  STD  رزرو تور
BADE SISLI 
    
BB  ۱,۴۳۵,۰۰۰ تومان  ۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان  ۱,۳۱۵,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان   STD رزرو تور
ALFA 
   
BB  ۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان  ۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان  ۱,۲۶۵,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان   STD رزرو تور
MARMARAY 
    
BB  ۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان  ۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان  ۱,۲۶۵,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان   STD رزرو تور
ALL SEASONS 
    
BB  ۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان  ۱,۹۶۵,۰۰۰ تومان  ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان   STD رزرو تور
STYLE 
    
BB  ۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان  ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان  ۱,۳۶۵,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان   STD رزرو تور
TULIP PERA 
    
BB  ۱,۵۱۰,۰۰۰ تومان  ۲,۰۸۵,۰۰۰ تومان  ۱,۳۱۵,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان   STD رزرو تور
FERONIYA 
    
BB  ۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان  ۲,۱۴۰,۰۰۰ تومان  ۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان   STD رزرو تور
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA 
     
BB  ۱,۵۴۵,۰۰۰ تومان  ۲,۱۲۵,۰۰۰ تومان  ۱,۲۸۵,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان   STD رزرو تور
KLASS 
    
BB  ۱,۵۵۵,۰۰۰ تومان  ۲,۱۸۰,۰۰۰ تومان  ۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان   STD رزرو تور
CUENTO 
    
BB  ۱,۵۵۵,۰۰۰ تومان  ۲,۱۸۰,۰۰۰ تومان  ۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان   STD رزرو تور
GRAND HALIC 
    
BB  ۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان  ۲,۰۸۵,۰۰۰ تومان  ۱,۳۶۵,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان   STD رزرو تور
RIVA 
    
BB  ۱,۶۴۵,۰۰۰ تومان  ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان  ۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان   STD رزرو تور
DEDEMAN 
     
BB  ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان  ۲,۲۶۰,۰۰۰ تومان  ۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان   STD رزرو تور
SURMELI 
     
BB  ۱,۶۸۵,۰۰۰ تومان  ۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان  ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان   STD رزرو تور
GRAND STAR 
    
BB  ۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان  ۲,۲۸۵,۰۰۰ تومان  ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان   STD رزرو تور
WYNDHAM OLD CITY 
     
BB  ۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان  ۲,۲۶۵,۰۰۰ تومان  ۱,۴۷۵,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان  STD  رزرو تور
LA MARTIN 
    
BB  ۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان  ۲,۵۸۵,۰۰۰ تومان  ۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان   STD رزرو تور
KONAK 
    
BB  ۱,۷۸۵,۰۰۰ تومان  ۲,۵۷۵,۰۰۰ تومان  ۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان   STD رزرو تور
NAZ CITY 
     
BB  ۱,۸۱۵,۰۰۰ تومان  ۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان  ۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان   STD رزرو تور
GOLDEN PARK 
    
BB  ۱,۸۲۵,۰۰۰ تومان  ۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان  ۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان   STD رزرو تور
GRAND CEVAHIR 
     
BB  ۱,۸۳۵,۰۰۰ تومان  ۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان  ۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان   STD رزرو تور
GOLDEN AGE1 
    
BB  ۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان  ۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان  ۱,۵۱۰,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان   STD رزرو تور
MERCURE 
    
BB  ۱,۹۱۰,۰۰۰ تومان  ۲,۸۶۵,۰۰۰ تومان  ۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان   STD رزرو تور
OZTANIK 
    
BB  ۱,۹۱۰,۰۰۰ تومان  ۲,۸۷۰,۰۰۰ تومان  ۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان   STD رزرو تور
LARES PARK 
    
BB  ۱,۹۶۵,۰۰۰ تومان  ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان  ۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان   STD رزرو تور
DOUBLE TREE BY HILTON 
     
BB  ۱,۹۷۵,۰۰۰ تومان  ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان  ۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان   STD رزرو تور
CENTRAL PALACE 
    
BB  ۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان  ۳,۰۹۵,۰۰۰ تومان  ۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان   STD رزرو تور
TITANIC CITY 
    
BB  ۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان  ۳,۰۹۵,۰۰۰ تومان  ۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان   STD رزرو تور
MERCURE BOMONTI 
     
BB  ۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان  ۳,۱۷۰,۰۰۰ تومان  ۱,۵۳۵,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان   STD رزرو تور
NIPPON 
    
BB  ۲,۱۱۰,۰۰۰ تومان  ۳,۲۶۵,۰۰۰ تومان  ۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان   STD رزرو تور
TAKSIM GONEN 
    
BB  ۲,۱۲۵,۰۰۰ تومان  ۳,۰۲۵,۰۰۰ تومان  ۱,۵۳۵,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان   STD رزرو تور
THE ELYSIUM 
     
BB  ۲,۱۵۵,۰۰۰ تومان  ۳,۳۴۰,۰۰۰ تومان  ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان   STD رزرو تور
POINT 
    
BB  ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان  ۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان  ۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان   STD رزرو تور
THE PARMA 
     
BB  ۲,۵۷۰,۰۰۰ تومان  ۴,۱۷۵,۰۰۰ تومان  ۱,۷۲۵,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان   STD رزرو تور
ELITE WORLD 
     
BB  ۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان  ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان  ۱,۸۴۵,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان   STD رزرو تور
FAIRMONT QUASAR 
     
BB  ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان  ۴,۶۶۵,۰۰۰ تومان  ۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان   STD رزرو تور
HILTON BOSPHORUS 
     
BB  ۳,۲۲۵,۰۰۰ تومان  ۵,۴۸۵,۰۰۰ تومان  ۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان   STD رزرو تور
CVK PARK BOSPHORUS 
     
BB  ۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان  ۷,۲۳۰,۰۰۰ تومان  ۱,۹۶۰,۰۰۰ تومان  ۹۵۰,۰۰۰ تومان  std رزرو تور

اطلاعات تور

از تهران
نوع سفر هوایی – قشم ایر
تاریخ تاریخ شروع تور: ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ – تاریخ پایان تور: ۱۳۹۶/۰۵/۲۷
مدارک لازم پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار
خدمات آژانس پرواز رفت و برگشت هواپیمایی قشم ایر . ۶ شب اقامت در هتل با وعده غذایی طبق پکیچ . راهنمای فارسی زبان . بیمه مسافرتی . ویزا . ترانسفر فرودگاهی . گشت رایگان شهری با ناهار
توضیحات
  • نرخ کودک زیر دو سال مبلغ ۱۹۹٫۰۰۰ تومان می باشد.
  • مسئولیت و خسارت ناشی از ممنوعیت خروج مسافر بر عهده ایشان می باشد.
  • ورودی اماکن دیدنی به عهده مسافر می باشد.
  • پروازها چارتر و هتل ها گارانتی و غیر قابل استرداد می باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *